AdactOnline

Stopp för fakturering av styrelsearvoden

Nu är det stopp för fakturering av styrelsearvoden från styrelseledamotens bolag. Arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst.

Tillhör du dem som har uppdrag i andra bolag som styrelseledamot men också kanske med andra tjänster av företagslednings- och utredningskaraktär så kan det vara intressant att ta del av Skatteverkets kommentar till domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 20 juni 2017.

Skattekonsekvenserna av felaktigt hanterade styrelsearvoden kan vara betydande.

Källa: Skatteverket.se – Rättsfallskommentar

Har du frågor, kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.