AdactOnline

Aktuell skatteinformation

Här samlar vi kortfattad och aktuell information inom vissa skatteområden. Mer och utförligare information finns på Skatteverkets webbplats. Där kan man också beställa blanketter, tryckt information, kontoutdrag och personbevis samt utföra enklare skatteberäkningar.

Skatteverket har tagit fram en lathund med alla aktuella belopp och procentsatser avseende år 2018. Du kan ladda ner den här som en pdf fil: Belopp2018.pdf.

Om ni av någon anledning behöver se belopp och procentsatser avseende år 2017 så kan ni ladda ner den här: Belopp2017.pdf.

Skriv ut
Värderingen av bilförmånen bygger på tre parametrar; basbeloppet, statslåneräntan och nybilspriset. Nybilspriset fastställs av Skatteverket. Beräkningen går till såhär: (exemplet avser år 2017)

31,7% av prisbasbeloppet = 14 201 kr

Ränterelaterat belopp: 75% av statslåneräntan = 0,375% x nybilspriset

Prisrelaterat belopp: 9% av nybilspriset + 20% på den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (336 000 kr)

Lägg ihop detta så har du Bilförmånsvärdet exkl drivmedel per år.

De fördelaktiga reglerna med sexårsbilar finns inte kvar, tvärtom har man en ”golvregel” som säger att nybilspriset aldrig kan understiga 179 200 kr (år 2017).

Eventuell extrautrustning skall du lägga till nybilspriset i beräkningen.

Har du omfattande tjänstekörning, dvs att du kör mer än 3 000 mil per år reduceras din förmån till 75% av bilförmånsvärdet. OBS! Detta kräver dock beslut från skattemyndigheten i förväg.

Har du förmån av fritt drivmedel hamnar den uppe på bilförmånen. Förmånen beräknas till marknadsvärdet x 120% för den del av din körning som är av privat natur. Arbetsgivaren skall dock bara betala sociala avgifter på 100% av marknadsvärdet.

Tycker du det verkar besvärligt har Skatteverket en mycket bra beräkningsfunktion på sin webbplats. Du anger bara vad du har för bil så får du ditt förmånsvärde. Du kan naturligtvis också maila din bilmodell till oss på Adact så hjälper vi dig.

Beloppen inom parentes anger motsvarande belopp år 2017. Brytpunkten motsvarar skiktgränsen plus grundavdrag.

 

2018 Skiktgräns Brytpunkt
20 % 455 300 (438 900) 468 700 (452 100)
25 % 662 300 (638 500) 675 700 (651 700)
Skattskyldig Inlämningsdatum
Fysiker, ej näringsverksamhet 2018-05-02
Fysiker, med näringsverksamhet 2018-05-02
Juridisk person (företag) styrs av bolagets räkenskapsår *
* läs mer om datum här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/deklareraforettforetag.4.46ae6b26141980f1e2d1261.html

Befrielse kostnadsränta skattekontot

Som ni säkert vet påförs en kostnadsränta på eventuella underskott på skattekontot. Denna ränta är extra kännbar eftersom den inte är avdragsgill. Skatteverket har gett sin syn på vad som kan vara orsaker som berättigar till hel eller delvis befrielse från denna ränta.

Exempel på orsaker som kan ge befrielse:
– Sjukdom eller olyckshändelse
– För sent erhållet inbetalningskort
– Felaktig hantering av skattemyndigheten
– Felaktig hantering av betalningsförmedlaren (banken)

Exempel på orsaker som inte är godtagbara:
– Bristande betalningsförmåga
– Bristnade kunskaper om systemet
– Företaget varit semesterstängt

För mer information kan du läsa skattemyndighetens egna rekommendation.

Skatteverket har beslutat att det inte skall heta fyllnadsbetalning längre utan kallar det för kompletteringsbetalning. Betalningen skall göras till skattekontot för den skattskyldige. Skattekontot har vi haft sedan januari 1999 och fungerar som ett bankkonto hos Skatteverket.

Glöm inte att beakta eventuellt saldo på kontot. Åtminstone för företag är det ju inte ovanligt att det är både underskott och överskott på kontot som du nu har chans att bli av med.

Överstiger kvarskatten 30 000 kr bör du för att undvika kostnadsränta betala den del som överstiger 30 000 kr senast den 15 februari. Sedan betalar du in de resterande 30 000 kr den 2 maj. Detta betyder att om din kvarskatt är mindre än 30 000 kr skall du fyllnadsbetala 2 maj. Glöm inte att skattekontot fungerar som ett bankkonto, har du missat förfallodagen är det ingen katastrof. Betala så fort du kan så får du bara kostnadsränta på tiden från förfallodatum fram till betalningsdatum.

Finns det risk att Skatteverket gör en utbetalning från ditt skattekonto, t ex återbetalning av moms eller om du jämkat din F-skatt, bör du låsa din fyllnadsbetalning så att inte den också återbetalas. Detta gör du genom att skriva ett litet brev till Skatteverket och ange beloppet som avser fyllnadsbetalning.

Var skall man göra inbetalningen? Är den skattskyldige näringsidkare är det inget bekymmer, då använder man bara sina inbetalningskort man fått för att betala in F-skatt, moms och uppbörd. Har du inget inbetalningskort kan du beställa det på skattemyndighetens hemsida. Du kan även ringa deras servicetelefon 020-567 000, direktval 6704 eller göra inbetalningen med ett vanligt inbetalningskort om du har ditt OCR- nummer.

Så var det dags att skicka in kontrolluppgifter igen. Senaste datum för inlämnandet avseende löner 2017 är 2018-01-31.

Observera att man numera även skall lämna kontrolluppgift på utbetalda räntor och utdelningar till anställda.

Som ni säkert vet gör Skatteverket allt som står i deras makt för att slippa mata in uppgifter. Därför skall numera kontrolluppgifterna göras via Skatteverkets e-tjänst, antingen via filöverföring från löneprogram eller manuellt inmatadande i e-tjänsten. Ni hittar den här: Lämna kontrolluppgifter

 

På företag där arbetsgivaren står för kosten uppstår en förmån för de anställda. Hur stor denna förmån skall vara fastställer Skatteverket varje år. Beloppen för år 2018 står nedan. (Belopp för år 2017 inom parentes):

Frukost: 47 kr (45 kr)
Lunch eller middag: 94 kr (90 kr)
Helt fri kost: 235 kr (225 kr)

Kör man med egen bil i tjänsten har man rätt till ersättning. Skatteverket fastställer hur hög ersättning man har rätt till skattefritt.

2018: (inom parentes värde 2017)
Resa med egen bil: 18,50 kr/mil (18,50 kr/mil)
Bensindriven tjänstebil: 9,50 kr/mil (9,50 kr/mil)
Dieseldriven tjänstebil: 6,50 kr/mil (6,50 kr/mil)
Motorcykel: 9 kr/mil (9 kr/mil)
Moped: 4,50 kr/mil (4,50 kr/mil)

Ovanstående belopp utgör den skattefria delen, skulle man få en högre ersättning än detta betraktas det som lön.

OCR-beräkning för skatteinbetalning

Sedan Skatteverket införde skattekonton för alla har det blivit lite krångligt att betala in skatter och fyllnadsbetalningar om man inte har ett av skattemyndighetens förtryckta inbetalningskort för just dig eller ditt företag.

Anledningen är att det inte längre räcker att ange person- eller organisationsnummer för den betalningen avser, utan även OCR-nummer skall anges. Detta nummer räknas ut efter var skatteobjektet är skrivet med utgångspunkt från person- eller organisationsnummer.

Skatteverket erbjuder på sin hemsida hjälp med framräkningen av ditt OCR-nummer. Allt du behöver är person- eller organisationsnummer.

Prisbasbeloppet, eller basbeloppet som det förut kallades, reglerar bl a bilförmånsvärden, maximala gränser för skattefria traktamenten och beräkning av pensionsgrundande inkomst. Beloppet fastställs i november varje år för nästföljande år.

År   Prisbasbelopp   Förhöjda Inkomst
2012 44 000 kr 44 900 kr 54 600 kr
2013 44 500 kr 45 400 kr 56 600 kr
2014 44 000 kr 45 300 kr 56 900 kr
2015 44 500 kr 45 400 kr 58 100 kr
2016 44 300 kr 45 200 kr 59 300 kr
2017 44 800 kr 45 700 kr 61 500 kr
2018 45 500 kr 46 500 kr 62 500 kr

 

I sin verksamhet har man möjlighet att bjuda sina kunder och affärskontakter på mat eller dylikt för att på detta sätt förbättra företagets goodwill. Det kan bestå av middagar, luncher. teaterbesök etc.

Avdragsrätten har varit begränsad, dvs man har infört beloppsramar för hur mycket företaget får dra av i sina räkenskaper, och från 1 januari 2017 har hela avdragsrätten avseende utgifter för representation tagits bort. Observera att detta gäller räkenskapsår som påbörjats efter 1 januari, om man har brutet räkenskapsår med t ex bokslutsdatum 30 april 2017 börjar de nya reglerna gälla först från 1 maj 2017. Enligt de nya reglerna så är alltså avdragsrätten för utgiften i samband med representation borta, men man har rätt till avdrag för momsen på ett underlag om högst 300 kr exkl moms per person och tillfälle, detta under förutsättning att man bedriver momspliktig verksamhet. Mer om detta, och en bra tjänst för uträkning av momsavdraget på representation, kan ni läsa på Skatteverkets sida för representation.

Beloppen för avdrag enligt tidigare regler (före 1 januari 2017) såg ut enligt följande:

Lunch, middag och supé 90 kr + moms
Frukost, mellanmål och liknande 60 kr + moms
Styrelsemöte, enklare förtäring 60 kr + moms
Representationsgåvor 180 kr + moms
Teaterbiljetter och greenfee 180 kr + moms

 

Skattedeklarationen ersatte de tidigare uppbörds- och momsdeklarationerna, som slogs ihop för att man bara skulle ha ett datum i månaden att hålla reda på. (För mindre och medelstora företag den 12:e i månaden)

Deklarationen är uppdelad i två delar, moms och uppbörden på löner. Momsdeklarationen släpar med 1,5 månad, dvs skall du deklarera momsen för maj skall det göras på deklarationen den 12 juli. Uppbörden skall innehålla uppgifterna från föregående månad, dvs maj-lönerna deklareras 12 juni. Har du aldrig fyllt i en skattedeklaration har skattemyndigheten ett exempel på en ifylld deklaration här.

Viktigt i detta sammanhang är förseningsavgiften som skattemyndigheten tar ut om inte deklarationen kommit in i tid, den är inte avdragsgill och är på 625 kr. Vid upprepade förseelser ökas förseningsavgiften till 1 250 kr. Tänk på att det är mycket bättre att skicka in deklarationen utan att ha pengar att betala in, än att inte skicka in deklarationen alls av denna anledning. Du betalar då nämligen bara ränta på ditt skattekonto.

Skulle du av någon anledning behöva en ny skattedeklaration finns det sedan en tid tillbaka möjlighet att beställa hem en över internet eller på servicetelefonen. Här kan du beställa skattedeklaration!

Vill du hellre ta det över telefon är numret 020-567 000 och direktval 6805.

Skattekontot är helt enkelt ett bankkonto hos Skatteverket som behandlar din eller företagets skuld eller fordran mot Skatteverket.

Här dras pengar för den uppbörd, moms eller kvarskatt som uppstått i deklarationerna och hit kommer också de pengarna som du betalar in. På saldot på kontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan räknas från dag till dag.

Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är ej avdragsgill.

Räntornas storlek är knutna till den s.k. basräntan och är därför rörlig.

Intäktsräntan = 45% av basräntan
I det fall basräntan är noll fanns det tidigare en lägstanivå om 1,25% men från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring.
Vid överskjutande skatt på slutskattsedeln räknas intäktsränta för perioden 15 februari till och med att överskottet betalas tillbaka.

Belopp under 100 kr betalas inte ut automatiskt utan står kvar på kontot.

Tänk på att du kan ordna så att utbetalningar från skattekontot går direkt in på ditt vanliga bankkonto. Blanketten du måste fylla i finns att hämta på ditt bank- eller postkontor men lättast är att hämta den här.

Kostnadsräntan beräknas i tre nivåer:
Nivå 1 = basräntan
Nivå 2 = 125% av basräntan
Nivå 3 = basräntan + 15%

Nivå 1 används på underskott upp till och med 20 000 kr. Nivån används löpande under året för företaget och för privatpersoner från den 2 maj taxeringsåret (året efter inkomstår) till och med förfallodagen.

Nivå 2 används endast på underskott som uppstått i samband med slutskattebeskedet. På beloppet som överstiger 20 000 kr räknas räntan enligt följande:
20 001 – 30 000 kr x basräntan perioden 13 februari taxeringsåret till och med förfallodagen
30 001 – ….. kr x 125% av basräntan perioden 13 februari taxeringsåret till och med förfallodagen

Nivå 3 inträder när underskottet inte betalas på förfallodagen. Då försvinner ovan nämnda nivåer och ränteberäkning sker enligt nedan från förfallodagen:
1 – 10 000 kr x låg ränta tills underskottet är betalt eller ärendet registreras hos kronofogdemyndigheten.
10 001- ….. kr x basräntan + 15% tills underskottet är betalt eller ärendet registreras hos kronofogdemyndigheten.

Basräntan fastställs av Riksskatteverket och är fr.o.m 2013-01-01: 1,25%

Vill du vara helt säker på att detta är den aktuella basräntan kan du gå in på Skatteverkets sida för Räntor på skattekontot. Du kan dessutom få mer information om ränteberäkning på skattekontot i broschyren ”Skattekonto för företagare”.

Skatteverket levererar skattetabellerna i PDF-format på sin hemsida. Har du inte programmet Acrobat Reader finns även detta att hämta. För att hämta skattetabeller avseende år 2017 klicka här eller ring till Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000, direktval 7712.
Skattefritt traktamente kan endast utgå om övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten föreligger. För att detta skall uppfyllas skall man befinna sig minst 5 mil från sin arbetsplats. Inrikes är ett helt dagstraktamente 230 kr (fr.o.m 2018, var tidigare 220 kr). För att det skall vara heldags skall man ha påbörjat resan före kl 12 och på hemkomstdagen skall man komma hem kl 19 eller senare. I annat fall betraktas resedagarna som halvdagar och berättigar till ett traktamente på 115 kr.

Efter tre månader med traktamente reduceras den skattefria delen till 70%, dvs 161 kr per dag år 2018.

Glöm inte att reducera traktamentet för eventuella måltider tillhandahållna av arbetsgivaren.

Reducering för: Inrikes (kr) Utrikes
Helt fri kost -207 – 85%
Lunch och middag -161 – 70%
Lunch eller middag -81 – 35%
Frukost -46 – 15%

Har inte arbetsgivaren betalat för logi kan nattraktamente utgå med 115 kr.

Beloppen för utlandstraktamente fastslås varje år av Skatteverket. Beloppen varierar från land till land. Enklast får du reda på beloppen genom att gå till den här sidan.

Alla traktamenten som betalas ut över ovanstående belopp är att betrakta som lön.

Tillåtna belopp för skattefria gåvor från arbetsgivare fr.o.m år 2015

Julgåva 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåva (företagsjubileum) 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Överskrids dessa belopp är hela gåvan att betrakta som lön.

Representationsgåva

Normalt är inte externa gåvor avdragsgilla, undantaget är representationsgåvor, som kan vara avdragsgilla upp till ett belopp om 300 kr per person om vissa villkor uppfylls. Gåvan skall ha ett omedelbart samband med verksamheten. Det skall till exempel vara frågan om att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse.

Gåvor till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar är dock inte avdragsgilla.

Utdelningsregler fåmansföretag 3:12

Utdelningsreglerna för ägare av fåmansföretagare ändrades den 1/1 2006. Det är främst den s k lönesummeregeln som förbättrats. Enligt de nya reglerna skall även utbetalda löner till innehavare av kvalificerade andelar räknats med. Observera att det skall vara kontanta löner man räknar med, förmåner och direktpensioner skall ej vara med i beräkningarna.

För utdelningar som görs under år 2016 gäller följande:
Löneunderlagen beräknas på lönerna för kalenderåret 2015.
Löneunderlaget utgörs av 50% av hela det kontanta lönebeloppet i företaget med vissa begränsningar, läs mer här. Observera att om beräkningen görs för ett moderbolag skall även löner i dotterbolag beaktas.

För att få tillgodoräkna sig löneunderlag ställs följande krav på löneuttag:
Minst en person i närståendekretsen skall ha tagit ut egen lön motsvarande det lägsta av 6 inkomstbasbelopp+5% av totala ersättningar i bolaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (avser löner 2015). För utdelningar gjorda under 2016 (löner 2015) motsvarar detta 6 x 58 100=348 600+ 5% av lönerna eller 557 760 kr.

När dessa villkor är uppfyllda får aktieägaren öka årets gränsbelopp med hans ägarandel x ovanstående löneunderlag för bolaget.

Detta värde kallas alltså lönebaserat utrymme och skall läggas till det kapitalbaserade utrymmet. Summan av det kapitalbaserade utrymmet och lönebaserat utrymme blir årets gränsvärde som kan utdelas med 20% skatt. Ej använt utrymme sparas till nästa år och läggs till i nästa års beräkning.

Oavsett löner i bolaget har man rätt till ett schablonbelopp enligt förenklingsregeln. Detta utgörs av 2,75 inkomstbasbelopp, för utdelningar under 2016 motsvarar detta 159 775 kr fördelat på ägarna efter ägarandel.

Ovanstående text gör inte anspråk på att vara en utförlig beskrivning för hur just du skall beräkna ditt underlag för utdelning. Beräkningen är relativt komplex och har ett antal faktorer man måste ta hänsyn till, varför vi uppmanar Dig att ta kontakt med oss för en beräkning för just Ditt utfall. Ett nytt förslag om ändring av 3:12-reglerna är under 2017 ute på remiss och en förändring av regelverket är att vänta för utdelningar som tas från och med 1 januari 2018. 

Kassaregister

Från den 1 januari 2010 började en ny lag gälla för alla med kassaregister. Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning.

Till kontant betalning gäller även betalning med kontokort. De som inte omfattas av lagen är verksamheter som har obetydlig omfattning vilket innebär en kontant omsättning under 4 prisbasbelopp ca 176 tkr. Även särskilda verksamheter finns som är befriade från skattskyldighet för inkomster från försäljning av varor och tjänster. Detta gäller taxi, distans- och hemförsäljning, försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat eller automatiserad försäljning, automatspel enligt lotterilagen samt torg- och marknadshandel.

Kassaregister ska vara certifierade dvs ha en tillverkardeklaration och ska vara ansluten till en certifierad kontrollenhet. Kassaregistret blir garanterat när en tillverkare och en leverantör lämnar in en tillverkardeklaration till Skatteverket där leverantören garanterar att kassaregistret uppfyller de tekniska kraven. För att se vilka kassaregister som är certifierade se skatteverkets hemsida.

Inom en vecka från inköp och mottagande måste registrering göras hos Skatteverket. Skatteverket har även öppnat en e-tjänst för att göra detta, seSkatteverkets hemsida.

Skatteverket kan göra tillsyn för att kontrollera kassaregistret. Skatteverket kan då ta ut en kontrollavgift på 10 000 kr om kassaregister saknas, kassaregistret ej uppfyller föreskrifternas krav, kassaregistret ej är registrerat i tid, uppgifterna i kassaregistret inte har sparats, belopp ej slås in och då kunden ej får något kvitto. Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften 20 000 kr.

Kontantfaktura istället?

Istället för att registrera betalningen i en kassaapparat kan du istället skriva ut en kontantfaktura. Fakturan lämnar du sedan till kunden som omedelbart betalar fakturan kontant.

Det ställs dock vissa krav på kontantfakturan för att detta ska fungera. Den måste uppfylla bokföringslagens krav på verifikation.Det innebär att fakturan måste innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när affärshändelsen inträffade och vad det är som har sålts. Pris och moms måste också anges. Dessutom måste kundens namn och adress anges.

Måste bokföras omgående

Betalningen av kontantfakturan måste bokföras senast nästa arbetsdag. Det är dock inget problem om du skriver ut kontantfakturan direkt i ditt bokföringsprogram. Då kan programmet oftast se till så att betalningen bokförs i samma stund som fakturan skrivs ut.

Dessutom måste kontantfakturan bevaras i bokföringen.

Rekommendationer kring hantering av ersättning för trängselskatt vid tjänstekörning av privat bil

Frågan har dykt upp hur man gör för att anställda ska få ersättning för tjänstekörning med sin privata bil som används både privat och i tjänst. Fakturan för trängselskatten ställs ju till den anställde privat eftersom bilen ägs privat. Den anställde kan dock välja om fakturan ska gå till dem privat eller ställas till deras företag. Oavsett alternativ så måste ju den anställde alltid föra körjournal för att få ut milersättning. Man bör hantera de olika alternativen enligt följande:

Fakturan kommer till privatpersonen och betalas privat

Oavsett vilket alternativ man väljer så kommer det bli extra jobb för den anställda men detta alternativ är klart smidigast ur företagssynpunkt. Den anställde får med hjälp av fakturan, som är specad med kostnad per dag, och sin körjournal räkna fram vid vilka tidpunkter man korsat trängselskattsgränsen för att på så sätt få fram vilken kostnad det blir per passage samt hur många gånger man passerat på en dag. När man betat sig igenom alla dagar på en månad får man fram ett totalbelopp som blir underlag för ersättningen som företaget ska betala ut till den anställde. Resterande belopp på fakturan blir således privat och den anställde får då ingen ersättning. Kommer man upp till max beloppet på 60kr på en dag i tjänsteresor får alltså den anställde ersättning för hela dagsbeloppet. Den utbetalda ersättningen bör sedan bokföras med kredit på bankkontot samt debet på konto 5616 ”Trängselskatt”.

Får man ersättning från sin arbetsgivare månadsvis kan man inte yrka avdrag för detta i privatdeklarationen i rutan ”Tjänsteresor”. Däremot så kan man lägg till det utgifter man haft för trängselskatt i samband med resor till och från jobbet i rutan ”Resor till och från arbetet”. Detta ska man inte fått ersättning för tidigare utan det som nämns i första stycket avser bara rena tjänsteresor.

Fakturan kommer till den anställdes företag som betalar hela fakturan

Precis som i ovanstående avsnitt så måste den anställde räkna fram hur mycket trängselskatt som avser tjänsteresor samt hur mycket som avser privata resor. Den anställde blir sedan förmånsbeskattad på det belopp som avser privatresor. Vid bokföringstillfälle bör hela fakturans belopp bokföras mot konto 5616 ”Trängselskatt”.

Även här kan den anställde inte dra av något belopp i rutan ”tjänsteresor” i sin privatdeklaration. Men kan däremot dra av den privata del man blivit förmånsbeskattad för förutsatt att det gäller resor till och från jobbet i rutan ”Resor till och från arbetet”.

Mer skatteinformation

Behöver du ytterligare rådgivning inom området. Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig vidare.