AdactOnline

Förslag om förstärkt amorteringskrav godkänt

Höjt amorteringskravNu blir amorteringskraven tuffare. Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Finansinspektionens ändrade föreskrifter med förstärkt krav på amortering av bolån föreslås gälla från och med den 1 mars 2018.

Källa: regeringen