AdactOnline

Hur beräknas sjukpenning för företagare?

Nu är hösten här och med den också förkylningstider. Även om du är företagare kan du såklart bli sjuk och då vara i behov av sjukpenning.

Hur räknas då sjukpenningen ut?

Beroende på om du har ett aktiebolag eller en enskild firma ser beräkningen olika ut.

Är du anställd baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på årsinkomsten från arbete. Maxtaket under 2019 var 372 000 kronor. Driver du ett eget aktiebolag räknas du som anställd vilket innebär att din SGI räknas ut på samma sätt som för vanliga anställda. Huvudregeln är att SGI baseras på den lön du antas komma få för ditt arbete sex månader framåt.
Som ägare har du själv stort inflytande över din inkomst. Det gör att Försäkringskassan kan behöva undersöka vad du tagit i lön hittills, och även granska företagets ekonomi för att avgöra vilken lön bolaget har möjlighet att betala ut framöver. Har du inte tagit ut någon lön alls finns det risk att din SGI beräknas till 0 kronor och du har då alltså inte rätt till någon sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Olika lön

Har du tagit ut olika lön per månad beräknas ett genomsnitt fram. Ibland kan även hänsyn tas till lönen under det senaste kalenderåret. Detta kan hända om du varit sjukskriven på grund av exempelvis en graviditet.

Företagare med aktiebolag har även rätt till SGI under ett uppbyggnadsskede på 36 månader.

Om du har enskild firma

Driver du en enskild firma beräknas din SGI från din förväntade inkomst från företaget. Försäkringskassan brukar då ofta utgå från företagets resultat.

Som huvudregel är karenstiden för egenföretagare sju dagar, men du kan välja att ha en kortare eller längre karenstid. Med en längre karenstid får du lägre egenavgift.

Sjukpennning på normalnivår är 77,6 procent av fin SGI och 72,75 prncent på fortsättningsnivån. Sjukpenningsnivån betalas ut i högst 364 dagar under en period på 450 dagar. Därefter går det att ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Läs mer om sjukpenning för dig med enskild firma.

Mer läsning: Karensdag blir karensavdrag

Adact växer

Adact växer med inte mindre än sju nya medarbetare under hösten.

Detta genom rekrytering av nya medarbetare samt ett övertag av Ramona Birgerssons samt Thomas Duvhammars sedan många år befintliga redovisningsverksamhet. Ramona och Thomas har varit samarbetspartners till Adact sedan många år tillbaka. De har nu valt att flytta med sina kunder och från och med i höst fortsätta att utveckla sin verksamhet hos oss på Adact. Detta är vi väldigt tacksamma för och vi hälsar de båda tillsammans med Lotta Andersson Campos välkomna till oss. Ramona kommer ha sin arbetsplats på Odinsgatan och Thomas och Lotta finner ni på vårt Sisjökontor.

Fler redovisningskonsulter

I samband med detta övertag har vi sett över organisationen och då konstaterat att vi behöver rekrytera fler redovisningskonsulter. Under hösten kommer ni därför även träffa Färid Aguiga samt  Anna Karlsson (bilden till vänster) som kommer verka på vårt kontor på Odinsgatan och Evelina Andersson som kommer ha sin arbetsplats på kontoret i Sisjön.

Utöver detta har vi förstärkt vår revisionsverksamhet med en ny medarbetare, Elin Forsler som kommer verka på Sisjökontoret som revisorsassistent.  

Det händer mycket på Adact nu under hösten och vi känner att vi har en fin utveckling och ett stort inflöde av nya kunder både på redovisning och revision varför vi med tillförsikt ser fram emot de kommande åren.

Välkomna alla nya medarbetare och kunder!

Kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar du här.

Skatteförslag i nästa års budget

Det finns förslag om höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad.

Höstbudgeten innehåller en del förslag till förändringar. Här är en sammanställning:

Höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad

Detta tak är tillfälligt slopat. När det är dags att återigen införa ett tak vill regeringen höja det till tre miljoner.

Grön skatteväxling ska ge skattesänkning 2021

Förutom de skattesänkningar som genomförs nästa år budgeterar regeringen för ytterligare skattesänkningar med 3,48 miljarder under 2021.

Avfallsförbränning beskattas

Regeringen föreslår att avfallsbeskattning ska beskattas under 2020. Detta med förhoppning att uppnå en mer resurseffektiv avfallshantering.

Skatt på bärkassar av plast

Denna skatt ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål att förbruka max 40 platsbärkassar per person och år till slutet av 2025.

Sänka arbetsgivaravgifter vid forskning

Det finns förslag på att sänka arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag.

Övre skiktgräns avskaffas

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskattas den 1 januari 2020.

Sänkt skatt för 65-åringar

Personer över 65 år som har inkomst över 17 000 kronor i månaden föreslås få sänkt skatt. De med lägre inkomst har sänkt skatt sedan 2018.

Skatt på drivmedel sänks

Det finns förslag på att sänka drivmedelsskatten inför 2020.

Ingångsavdrag ska få fler i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag för att fler personer som är långt ifrån arbetsmarknaden ska få chansen. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Elektronisk betalning vid rut- och rotarbeten

För att få möjlighet att ta del av rut- och rotavdrag till regeringen sätta krav på att betalningen ska ha skett elektroniskt. Detta ska underlätta för Skatteverket att kräva bevis på att betalningen har skett.

Ekonomisk arbetsgivarbegrepp

Från 2021 vill regeringen införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av personer som arbetar tillfälligt i Sverige. Det som kommer att avgöra om personen beskattas i Sverige blir då vem den utför arbetet åt och inte vem som betalar lönen.

Sänkt skatt beroende på geografiskt boende

Regeringen vill sänka skatten med 1 650 kronor per år för de som bor i vissa geografiska områden, bland annat Norrland och nordvästra Svealand. Detta är en del av den gröna skatteväxlingen.

Bankskatt från 2022

I slutet av sommaren meddelandes att regeringen har för avsikt att införa en bankskatt.

Jag funderar på franchise, vad ska jag tänka på?

franchise

Att starta eget företag är en dröm för många. Franchise är en genväg till drömmen. Det finns dock några saker som är viktigt att tänka på när det gäller franchising.

Franchise innebär att någon hyr ut ett framgångsrikt affärskoncept och dess varumärke till andra. Att vara franchisetagare innebär dock vissa krav, som både kan vara genvägar och begränsningar.

Det första man ska tänka på är att det inte finns någon garanti för att nå framgång bara för att konceptet är beprövat. Om verksamheten blir framgångsrik behöver det inte heller ske direkt, utan kan ta tid. Faktum är att det kan ta mellan tre till fem år innan du kan se om satsningen fungerar eller inte.

Tar mycket tid

Det finns en del saker att fundera över innan du bestämmer dig för att starta en franchiseverksamhet. För det första gäller det att vara klar över att en franchisetagare är en entreprenör som behöver driv och ansvarskänsla. Samtidigt måste man vara beredd att kompromissa för att följa konceptets regler.

Tidsmässigt behövs lika mycket tid för att starta en franchiseverksamhet som att starta en annan typ av företag. Det kräver alltså att du som person har ett brinnande intresse för detta.

Mer läsning: 5 skäl till varför du ska starta eget

Kolla upp allt noga

Ett bra sätt att ta reda på hur det koncept du intresserat dig för faktiskt fungerar är att prata med andra franchisetagare. Håller franchisegivaren sina löften och levererar de det som står i avtalen.

Att läsa avtalen nog är en annan viktig punkt. Det är oerhört viktigt att du är införstådd med vilka konsekvenser en påskrift skulle få för dig. En franchisetagare har minst två veckor på sig att läsa igenom avtalen. Se till att ta tillvara på den tiden och ta hjälp utifrån om någonting är oklart.

Har du frågor eller behöver rådgivning, kontakta oss på Adact.

Ta genvägen till eget företag – 8 smarta tips

4 saker att tänka på när du driver företag hemifrån

För småföretagare kan det vara aktuellt att driva företaget hemma i stället för att hyra en lokal. Det finns dock vissa saker som du bör tänka på i detta fall. Här kommer fyra viktiga saker att ta ställning till.

1. Hur är arbetsmiljön?

Att du arbetar hemifrån är inte skäl för att arbetsmiljön är mindre viktig. Se därför till att din arbetsplats är anpassad för de uppgifter du tänker göra.

Det kräver disciplin att arbeta hemifrån. Detta gör att det är bra om du kan skilja på arbete och fritid och då behövs bra förutsättningar för arbetsplatsen. Att ha ett kontor avsatt i bostaden för enbart arbete är därför bra. Det är positivt även åt andra hållet. Lika mycket som du behöver fokusera på att arbeta behöver du ibland fokusera på att vara ledig.

2. Har du försäkring och tillstånd?

Förmodligen räcker inte din hemförsäkring till för att skydda ditt företag. Den täcker nämligen normalt enbart saker du köpt för privat bruk. Det innebär att om du köper en dator eller en telefon genom företaget täcker inte hemförsäkringen om någonting händer med dem. Se därför till att teckna en företagsförsäkring även om du driver företag hemifrån.

Vissa typer av verksamheter har även speciella krav på sig. Finns det krav på din verksamhet gäller det att dessa uppfylls, även om du har arbetsplatsen hemma.

3. Kan jag göra avdrag för kontoret när du driver företag hemifrån?

Har du företag eller enskild firma hemma finns det möjlighet till avdrag. Detta innebär ett schablonavdrag som är ett par 1000 för dig som bor i villa och det dubbla om du har kontoret i en lägenhet som du också bor i.

Det krävs dock att du arbetar minst 800 timmar per år hemifrån för att du ska ha rätt till avdraget.

Tänk på att du inte kan göra avdraget om du har ett aktiebolag.

För att dra av en del i den privata deklarationen krävs att ditt arbetsrum är avskilt från resten av bostaden och att det inte längre kan anses användas som bostad.

Läs mer om vad som gäller beroende på vilken typ av företag du har här.

Mer om olika typer av avdrag hittar du här.

4. Kan jag hyra ut en del av min bostad till mitt företag?

Har du aktiebolag finns en möjlighet att hyra ut en del av bostaden till företaget. De behöver då ta marknadsmässig hyra sett till läge och storlek. Ditt aktiebolag får inte ha några andra lokaler utan måste vara i behov av att hyra lokal.

Läs mer om arbetsrum i bostaden här.